In memoriam Bert Timmermans

We ontvingen het verdrietige bericht van de familie van Bert Timmermans dat Bert op 11 januari 2019 is overleden. Bert is 77 jaar geworden. Bert was van 1969 tot 1999 werkzaam bij onze school, aanvankelijk als docent natuurkunde, en in de jaren tachtig en negentig in hoofdzaak als IB coördinator. In 1983 introduceerde hij, in samenwerking met het Alberdink Thijm College in Hilversum en de Wolfert van Borselen in Rotterdam, feitelijk als eerste in Nederland de internationale programma’s van het Internationaal Baccalaureaat. In de vroege jaren negentig heeft Bert zich ingezet voor de introductie van tweetalig onderwijs op onze school. Het is mede zijn verdienste geweest dat beide afdelingen, nu vijfendertig jaar later, nog steeds stevig verankerd zijn in het profiel van het Rijnlands Oegstgeest.

We wensen Akke en de familie kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

John Swieringa

Rector RLO