SenioROS 2.0

Tot een paar jaar geleden bestond er een papieren communicatiemiddel tussen alle oudmedewerkers van het Rijnlands en de school, de "SenioROS". Die periodiek is helaas niet meer. Tijd voor iets nieuws. Er komt een beveiligde plek voor hen op ROStalgia. De rector John Swieringa zal op die plek eens per (half?) jaar een nieuwsbrief publiceren over ontwikkelingen binnen de school. Voor het onderlinge contact is het leuk als er wat meer te lezen is, bijvoorbeeld iets over oudleerlingen (de rubriek "Hoe is het toch met...") of wat verhalen (de rubriek "Hoe gaat het met mij...").

Er komt op deze speciale pagina's een plek om je verhaal in te sturen.docenten-2001

Deze pagina's worden binnenkort gepubliceerd en zijn alleen zichtbaar voor ouddocenten en andere oudwerknemers.