Storx: terug naar de jaren 60!

Wie eind jaren 60 op het Rijnlands zat, herinnert zich ongetwijfeld nog de Storx, de schoolband van Het Rijnlands Lyceum, die niet alleen op schoolfeesten, maar ook buiten de schoolmuren furore maakte!

storx2

De bandleden (Bob Zimmerman, Michiel den Hond, Jouke Dijkstra, Willem Gert Aldershoff en Hans Luyendijk) zijn, als we hun website (http://web.mac.com/hans.ldk) mogen geloven, stevig aan het oefenen geslagen en organiseren een gala op 21 april 2007 bij Dekker in Warmond.
Op de STORX-site is te lezen dat men zich kan inschrijven door een mail te sturen naar storx@quicknet.nl met de volgende gegevens:
- achternaam
- voornaam
- straat en huisnummer
- postcode en woonplaats
- e-mail adres
- aantal personen
- namen van mijn gasten
- dieet (persoon 1, persoon 2, etc)