ROStalgia online!

De vernieuwde ROStalgia is gepubliceerd!
We hebben met een beetje weemoed in ons hart afscheid moeten nemen van de oude site die destijds door onze oudleerling Clyde Waal in zijn eentje was opgezet. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe site beseften we ons steeds meer wat een prestatie Clyde destijds heeft geleverd. We zijn hem dan ook nog steeds veel dank verschuldigd. Zonder "ROStalgia 1.0" zou er nu geen "ROStalgia 2.0" zijn.

Ook deze vernieuwde site is opgezet door oud-leerlingen. Lees de intro van de rector. Jelle Oosterhof, Jaco Blommerde en Thijs Vermeulen hebben het voor elkaar gekregen de site vóór de aankondiging van de reünie online te krijgen. Heel veel dank aan hen!

We hopen dat de site zijn plek krijgt en ook ná de reünie weet te behouden tussen al het geweld van de social media. Daar doen we net zo hard aan mee overigens: via Twitter kan ieder de laatste wijzigingen op ROStalgia volgen.